ZE TMY DO SVĚTLA

Za mrakem vždy svítí slunce či luna.

Po noci zas přijde den.

Udržuj plamínek v srdci, hlavně když je ne-čas.

Sviť sobě i ostatním na cestu.

Dýchej. Uzemni se, ukotvi vědomí v těle.  

Veškeré přijetí je o tom, dovolit si naplnit srdce božskou láskou.  

Dovol svému Já vyrůst.

Úděl je osnovou způsobu života:

• jak rozvinout spiritualitu ve fyzické realitě

• otázkou síly srdce

• růst a vývoj čili proces z nevědomí do vědomí  

Životními lekcemi, zkouškami a z toho vyplývajícími zkušenostmi se uvědomujeme, prožité vědomosti praktikujeme, tím dosahujeme mistrovství stvořit vědomím cokoliv, co odpovídá dosažené úrovně poznání a spirituální dovednosti. 

To, jak prožíváme situace, má vliv na duševní a fyzické zdraví.  

Můj způsob otisku do hmoty je psaní, jako forma vyjádření toho, co prožívám, cesta z obtíží do léčení a úplného uzdravení čili dosažení prostoru čistého vědomí - božského stavu – původní formy života. Když píšu, ztrácím ponětí o čase a hranicích fyzického těla. Stávám se prostorem, ze kterého vystupují ruce jako nástroj, tělo vypouští emoce radosti s narůstajícím fyzickým štěstím otevírajícím cestu k nebi.  

Jaký je tvůj vlastní způsob vyjádření, který ti přináší radost a užitek? V čem jsi opravdu šťastná/ý?  

Impulsy, které prochází během tvorby mým tělem, se otiskly do knih jako paměťová stopa.

Jejich název vytvořil charakter proudu, vše plyne vpřed jako: ŘEKA ŽIVOTA, děje se v přílivu a odlivu jako MOŘE ŽIVOTA.

V obsahu knihy „Řeka života“ aneb od mysli k Lásce; uvidíte příběhy klientů i osobní praxe, dozvíte se něco o tom, co dokáže vytvořit mysl a jak s tím pracovat na cestě k Lásce. Teprve praktikováním znalostí dáváme síle směr, aby to, co žijeme, mělo smysl.  

V knize "Moři života" aneb Vědomí sebe hledej ve spojení s přírodou, se dozvíte o poselstvích přírody od Matky Země. Kniha obsahuje inspirující myšlenky z Univerzálního vědomí. Ne třeba vysvětlovat, jen se otevřít a vnímat rezonanci.  

Obě knihy v prodeji u autorky osobně nebo ve vybraných prodejnách. Nakoukněte do souboru KDE KOUPIT KNIHY

S Láskou autorka OK 2022