recenze Moře života

Druhé dílo v knižní podobě "MOŘE ŽIVOTA" obdrželo ocenění ze Slovenských Košíc a Brna.

Zdroj recenze a fotografií: Eugen Košice

Vážená pani Odřiška Kališová,

Zopár riadkov k Vašej knihe. Hľadal som v mnohých knihách to spojenie ducha s prírodou. Mnohé knihy pekne popisujú ako les lieči ako funguje flóra a fauna, minerály a ich vplyv na človeka, dokonca korene stromov ako sú prepojené a komunikujú medzi sebou (napr. Les Léči od Clemens G. Arvay) sú to užitočné informácie. No to čo som skutočne hľadal som našiel vo vašej knihe. Páči sa mi ako Vy dokážete vnímať prírodu, nechať ju prehovoriť (vietor, voda, vtáci, zver, farby, vône), jednoducho naberať univerzálnu energiu, ktorá nielen lieči, ale aj pomáha robiť správne rozhodnutia a podporovať rozvoj univerzálneho dobra - lásky človeka k ľudom, prírode a celému vesmíru. Knihu života práve čítam.

Ešte raz ďakujem, že som mohol spoznať Vaše knihy, ktoré prispievajú k prebúdzaniu ľudí ich pokory a lásky, čo je v tejto dobe mimoriadne dôležité. Želám Vám v Novom roku 2023 dostatok zdravia a elánu na užitočnú Vašu prácu pri prebúdzaní ľudí.

S hlbokou úctou a láskou, E. L.

Od Tomáše z božského kovářství + zámečnictví Brno:

Do mé praxe přišel mladý statný muž. Dozvěděla jsem se, že pracuje jako kovář/zámečník.

Obdivuji, že v tak mladém věku se člověk plný života a v rozletu, dokáže zabývat mentálním zdravím, přiblížit spiritualitě, onomu pro mnohé lidi i v důchodovém věku ještě nepoznanému božskému prostoru, který se ukrývá v tělesné schránce každého z nás a v přírodě.

V životě i práci si hodně uvědomil například, že kovařina nemusí být dřina, jak to měli jeho předkové.

Objevil v sobě vitální sílu Ducha, která dokáže ZE TMY VYKOVAT HVĚZDU, a že pod tvrdou svalovou skořápkou existuje jemná kreativní síla, která tu dřinu mění v lehkost a hravost. Kování na kovadlině vydává zvuky a rytmus, které vnímá jako božskou písničku.

Design výrobku vypadá renesančně díky Tomášově lehkosti a jemnosti. Za důležité považuje konstrukci, aby dílo ladilo a drželo pohromadě. V práci se cítí jako doma, je pro něj velmi důležité mít dobrý vztah se zákazníkem, jelikož tato přidaná hodnota pomáhá oběma stranám k lepší vzájemné komunikaci a porozumění….

Objednal se do ReGENeračního studia na léčivou konzultaci a rozbor životní situace. Rozešel se s přítelkyní, potřeboval „nakopnout“, vyrovnat se s bolestí po rozchodu a podpořit v dalších otázkách, jak uspořádat mysl i svůj životní prostor: „Kam se vydat?“.

Tomáš pojal období po rozchodu velkoryse. Dovolil si podniknout cestu k sobě samému. Začal postupně objevovat témata, která čekaly na zpracování a uzdravení. Naučil se udělat si na sebe čas, pobývat v přírodě, praktikovat vědomé dýchání. Po několika návštěvách vnímá uvnitř sebe hlubší soudržnost s Láskou. Pocitově se dokáže orientovat v prostoru kolem sebe.

Prý za to taky může nenápadná příručka v podobě knihy MOŘE ŽIVOTA, kterou považuje za svého průvodce. Tom pro sebe udělal několik poznámek (výtažků z knihy), které ho inspirují na cestě k Vědomí sebe: „Díky těmto myšlenkám jsem začal víc vnímat sebe, dokážu se v prostoru orientovat, vnímám a cítím víc, co je pro mě a co mám nechat být. Vnímám hlouběji místo, kam přijdu, co nabízí, což jsem dřív nevnímal. V knize je CIT. Víc vnímám intuitivní vedení…“

ZDE uvádím Tomášovy poznámky z příručky MOŘE ŽIVOTA, aby si připomněl kontakt s vědomím sebe:

Vědomým konáním nepodléháš egu. Ego žije z nevědomí.

-když vědomě konám, tak jsem v přítomnosti

Být sám sobě autoritou znamená převzít plnou zodpovědnost za svůj život. Pochybnosti patří mysli, většinou nemají nic společného se skutečností.

-Mysl není přítomnost

Někdy je lépe vnímat hodnotu než hodnotit.

-hodnotit je myslet

Když se v těle objeví psychická nerovnováha nebo fyzická nemoc, je to upozornění, aby sis všiml toho, co potřebuje najít spojení se Zdrojem uvnitř tebe.

-abys byl v přítomnosti

Genialita nepochází z hlavy člověka, nýbrž z jeho nitra a srdce. Otevřené srdce se dotýká hvězd, hloubky moří a vědomí lidské bytosti tak, že se najednou ocitá v absolutním prostoru všeho vědění.

-když žiješ v přítomnosti, jsi v kontaktu sám se sebou a ne se svými myšlenkami. Nýbrž se svým zdrojem

KONTAKT (se souhlasem) Tomáš Mach ZÁMEČNICTVÍ (kovárna): Brno 605 348 928

Díky Tome, OK 2023