Příběh

Pokusím se vám několika větami přiblížit cestu k profesnímu zaměření:

V praxi se opírám* o znalosti, zkušenosti a bohatou praxi s dospělými a dětskými klienty v oblasti psychologie, neurologie, anatomie.

Nejsem psycholog ani psychoterapeut. Vystudovala jsem pedagogiku. Zabývám se poradenstvím v oblasti duševní hygieny lidovou moudrostí opřenou o znalosti a zkušenosti.

Od dětství jsem měla osobité svobodné smýšlení a vnitřní vhledy. V dospělosti se začaly dostavovat vize. Po osudovém zvratu jsem začala vnímat mnohem víc než běžný člověk. Díky daru empatie, jedinečným vrozeným schopnostem a následným vědomostem v oblasti péče o psychiku a tělo se věnuji energo – informační medicíně. Lidé mě navštěvovali za účelem dojít k vnitřnímu klidu, otevřít se intuici, lépe se vyznat v životních situacích, získat lehkost na těle i na duchu, umět odreagovat mysl a hlavně ulevit tělu.

Od roku 2022 se zabývám převážně DĚTSKOU KLIENTELOU a jejich rodiči.

Co je to vlastně Energoinformační medicína a jak jsem se k ní dostala?
Tento název už v sobě nese odpověď, lidské tělo má na každou potíž a nemoc odpovědi. Tento druh medicíny vychází z myšlenky, že nejprve existuje vibrace (energie), teprve poté hmota, přičemž jemná vibrace energie oživuje hmotu. Bez energie by byla hmota mrtvá. Když se běžně uvažující člověk ocitne v bolestech, většinou sáhne po léku, ale to není z dlouhodobého hlediska řešení. Když se na bolest podíváme do hloubky, zjistíme, že je to jen upozornění těla, abychom věnovali sami sobě zvýšenou pozornost a péči. Podporuji léčivý proces. Jestli se nemocný člověk uzdraví, záleží hlavně na něm samotném – jeho uvědomění, zda pochopil životní lekce. Každá nemoc má příčinu. Pomáhám odhalovat souvislosti, které nemoc vytvořili.

Od pedagogiky k psychologii a lidové moudrosti mě přivedl osudový zlom, tragická nehoda v rodině v roce 2000. Na psychickém dně jsem se pohybovala několik měsíců. Každá situace či trauma v sobě nese DAR. Díky tomu, že jsem v rodině byla vedena převážně k alternativnímu pojetí, jak zvládat těžké situace a nemoci, mě ani nenapadlo užívat dlouhodobě léky tlumící bolest a psychiku. Traumatický zážitek a proces, který následoval, jsem zvládala díky podpoře rodiny a nutnosti se starat o vlastní malé děti. Chtěla jsem z tohoto světa odejít, ale něco uvnitř mně bylo moudřejší než myšlenky na odchod. Největší sílu a podporu mi dávala příroda, modlitby, meditace a pobyty v lese. Bez medikamentózní toxicity probíhala má cesta přirozenou cestou, bez velkých překážek. Během tragické životní změny jsem zjistila: kdo jsem, proč a na co tady jsem, co je mým úkolem. Traumatický prožitek byl důležitým mezníkem. Osvícenci by to nazvali iniciací a probuzením.Přiznám se, že to vůbec jednoduché nebylo, hlavně v momentech, kdy jsem se utápěla v lítosti, zlosti a nevědomosti. Naučila jsem se tyto vnitřní blokátory ovládat cestou z nevědomí do vědomí, od emoční destrukce k vitálním postojům do životní síly.

Vystudovala jsem předškolní pedagogiku na Střední pedagogické škole. Střední škola mě mimo jiné naučila vystupovat před lidmi (dětmi), k tomu se přidala moje vnitřní výbava kreativita a empatie v podobě vcítění se do situace a předvídavosti.

Pedagogická praxe mi v nynějším povolání hodně pomáhá.

Pracuji v ReGENeračním studiu:
Re-GEN-erační studio vzniklo náhodou. Vůbec jsem neuvažovala, že bych se energoinformační medicíně věnovala naplno, myslela jsem si v samotném začátku, že schopnosti využiju pro rodinu. Záhy jsem zjistila, že jako lékaři nemohou operovat členy rodiny, tak já nemohu léčit mé blízké. Pouze jim poskytuji podporu a podám informace. Je na nich, jak s tím naloží a jaký způsob léčby zvolí. Jednoho dne se za domem probořila velká část zahrady, ze které vznikl prostor 8×10 m.

Jaké byly začátky práce ve studiu?
Hledala jsem způsob, jakým legálně uplatnit schopnosti. Prošla jsem několika akreditovanými kurzy a semináři v oblasti masáží a osobního rozvoje. Stala se masérkou s přidanou hodnotou. Lidé u mě nacházeli vnitřní klid, mnoho z jejich problémů se odreagovalo natolik, že bolest zmizela.

V roce 2015 jsem onemocněla lehkým stupněm syndromu vyhoření. Vnímala jsem to jako upozornění. Vystoupila jsem z masérské praxe a vrátila se k pedagogice. Pochopila jsem, že musím najít a žít rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Uvědomila jsem si, že se musím postarat především o sebe, vlastní vnitřní pohodu i zdraví, teprve poté přijde na řadu okolí: rodina, přátelé a klienti. Už nechci dělat práci masérky, jsem tu z jiného důvodu: uzdravení přichází z hlubin nitra. Hra s dětmi je největší uzdravující nástroj. Za každým větším problémem stojí zajímavý příběh Duše. Stále se intenzivně vzdělávám, obdobně jako lékaři.

Během terapie hrou miluji ponory do hlubin těla a psychiky, mám ráda dobrodružství vesmíru v těle člověka. Miluji životní výzvy, což téměř při každé při práci s tělem ošetřovaného prožíváme v rámci moudrého procesu. Dozvím se mnoho nového, co v knihách nenajdeme.

Žijeme v bio informačním poli, kde jsou k dispozici všechny informace. Musíme se umět ptát. Na zbytečnosti odpovědi nedostaneme. Naštěstí život obsahuje humor a hluboké pochopení + moudrost.

Každý proces je náročný jako operace, musím se vypořádat stejně jako klient s různými emočním napětím. K tomu mi pomáhá především sebedisciplína: dechová a protahovací cvičení.
Obnovovat psychické síly chodím do přírody, pobývám hodně v lese, a nejraději v horách. Každé povolání by měl člověk brát zodpovědně a mít rád to, co dělá.

K odreagování mi také pomáhá psaní. Umím se vypsat z nepohody a ještě z toho udělat inspirativní článek, který na jisté úrovni léčí nejen mě, ale i čtenáře. V poslední době mi pomáhá zpěv a skládání písniček.
Na rodinu si vždycky čas udělám, je pro mě prioritou, pokud už mám naplněné vlastní potřeby. Možná to zní sobecky, ale bez toho by rodina neměla pohodovou a klidnou maminku či spokojenou manželku. Někdy procházím obdobím, kdy rodina ví, že mě musí nechat být, ctí můj prostor. Musím ze sebe propustit vlastní balast, bolístky, zastrčené emoce a domněnky o sobě, světě, vesmíru čili Bohu.

Jsou dny, kdy potřebuji být opravdu sama. Jelikož jsem tvor společenský, stačí mi být o samotě 1 – 3 dny. O samotě vznikají nové články jako svědectví o tom, co jsem si uvědomila, poznala, objevila v tom nekonečném světě nitra sebe a přírody. Zkušenosti mě naučili hlídat si hranice mezi prací a odpočinkem.

Co pro mě znamená terapie přírodou?
Prostor v přírodě pro mě znamená opravdový život. Nacházím zde dokonalou obnovu, absolutní propojení, přijetí, odpovědi na mé životní otázky, odezvu na smutky, odezní zde mé pochybnosti, přichází inspirace a moudré vhledy. Klientům nabízím zažít to samé. Především jim ukazuji cestu k tomu, aby více vnímali své tělo, a vědomí. Spojení s přírodou je intenzivnější výměnou, když se otevřeme. Příroda hovoří skrze naše srdce. V přírodě koluje tatáž síla jako v těle člověka. Vědomí, které stvořilo přírodu, stvořilo i lidskou Duši.

Provázím klienty ve skupině, aby více naslouchali přírodě. Zde zažíváme absolutní obnovu, svobodu Ducha a spojení s Domovem.

V rakouských Alpách a v Beskydech se realizuji v roli průvodkyně a lektorky.
K průvodcování jsem se dostala tak, že jsem lidem v mém okolí nabídla, jestli chtějí zažít dokonalou obnovu sebe. Jelikož jezdím do údolí Gastein už od roku 2008, znám místní poměry a průvodce, kteří mě v této činnosti podporují. Znám náročnost tras a také jak sestavit pro skupinu několikadenní putování. Jsem pohodář, proto přitahuji i lidi podobného ražení do skupiny. Umění vypnout a věnovat se pohodové regeneraci. Putování je nezávislé na výkonu a čase. Putující ze skupiny v roce 2019 mi sdělili, že za 5 dní si odpočinuli a zažili tolik, jako někde jinde za 3 týdny. To byla velká poklona a pochvala.

„Objevila jsem, že Vědomí je mocnější a moudřejší než mysl.”  

Napsala jsem dvě knihy: Řeku života a Moře života.

První kniha ŘEKA ŽIVOTA je svědectvím o životě a vztazích na úrovni mysli. LIDSKÁ MYSL dokáže člověka potrápit víc než situace či vztahy samotné. Tato kniha byla věnována lidské mysli. Podtitulek zní: od mysli k Lásce

Druhá kniha MOŘE ŽIVOTA vznikla v Alpách na téma: VĚDOMÍ SEBE HLEDEJ VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU. Objevila jsem, že Vědomí je mocnější a moudřejší než mysl. Poselství v knize pochází ze spojení s Matkou Zemí.

Knihy jsou k dostání osobně, poštou nebo v několika obchodech v ČR. 

O knihách i mé práci byla natočena 3 videa, která můžete shlédnout na internetové TV CESTY K SOBĚ pod jménem Oldřiška Kališová

Zatím jsem nenašla v životě nikoho, kdo by pro mě byl absolutní autoritou nebo vzorem. Spíše jsem našla inspirátory: Sokrates, Deepak Chopra, OSHO, Anselm Grün, Elisabeth Heich, Anita Moorjani, Rinpočhe a mnoho dalších, na jejichž jména si teď nevzpomínám. Kdo mi hodně pomohl a mám ho v srdci je ájurvédský lékař ze Srí Lanky: Dr. Nalindra, ukázal mi cestu ven ze žalu, dal mi pocítit, že jsem hodnotná bytost dobrá pro život. Na světě je spousta moudrých lidí, kteří mě ovlivnili, byť jednou větou. Například Vladimír Kafka: „Buď ve svém myšlení i jednání kreativní namísto reaktivní“. Nebo dánský terapeut Soren: „Najdi svůj přirozený stav“.

Naučila jsem se číst ve vědomí a srdcích lidí, tam je spousta odpovědí. Někdy stačí vzít do ruky list, kámen nebo pohladit strom či půdu, otevřít se prostoru kolem sebe i v sobě a naslouchat srdcem.

Nemyslím si, že bych věděla všechno, spíš něco z toho všeho postupně objevuji. Dostávám informace, které právě potřebuji znát pro dané období nebo případ, který řeším. Hodně se dozvídám také z encyklopedií o těle a Vědomí či knih psychologicky zaměřených, což je má jediná oblast, ze které si literaturu ve svém studijním volnu vybírám. Nechce se mi ztrácet čas čtením románů, stejně tak je pro mě nudné a zavádějící sledovat TV seriály nebo zprávy.

„Cesta lidským nitrem nebo nitrem přírody je nepopsatelné DOBROdružství.”

Co mě motivuje?
V práci mě naplňuje sdílení příběhů, rozuzlování, a také vnitřní klid, do kterého nořím sebe a ošetřovaného. Koncentrace, kterou musím při práci vyvinout, mi pomáhá se odreagovat od vlastních myšlenek. Motivuje mě objevování a nutnost se neustále vzdělávat, ale také recenze. Když se klienti ozvou s pozitivní zpětnou reakcí, mám radost, že to funguje. Z negativních recenzí bývám smutná, na druhé straně mě učí rozlišovat, zda klient pouze neví kam s jeho negativitou nebo jestli je v tom informace pro mě. Dobré zpětné vazby potvrzují, že má moje poslání smysl.

Mám ráda svobodu a řád.

Čím se řídím každý den?
Důvěřuji procesu. Věřím, že jsem milována a podporována. Stále věřím ve Vyšší Dobro, moudrost a Lásku, respektuji nezávislost, miluji svobodu.

Důvěřujte procesu a věřte, že jste milováni takoví, jací jste za každých okolností.

OK 2022