Kranio

CO OČEKÁVAT OD KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE?

název vychází z latinského označení: Kranium = lebka, Sakrum = kříž

Do praxe přichází klienti s různými psychickými i fyzickými potížemi. Na této metodě se mi líbí, že jde do jádra podstaty těla na fyzické a psychické úrovni.

Předem nelze odhadnout, co se v terapii odehraje, jelikož vše řídí vnitřní inteligence ošetřovaného. Naslouchám moudrosti těla a proces podporuji.

Úleva, lehkost a klid jsou prvotní projevy úspěšné interakce.

Ošetření probíhá vleže, přes oblečení. Je to neinvazivní celostní metoda. Dotýká se téměř všech úrovní. Pomáhá nastolit harmonii celku: tělo – mysl – duše. Pracuje s přetíženým nervovým systémem, podporuje uvolnění uvíznuté energie po prodělaných traumatech, úrazech a operacích.

Jakmile se člověk otevře harmonizující příležitosti, vědomí těla započne proces vedoucí k uzdravení na psychické a následně na fyzické rovině. 

Tuto metodu doplňuji o psychospirituální úroveň. Již delší dobu se v praxi zabývám příběhem lidské Duše. Nezřídka se při ošetření stává, že odhalíme souvislosti, které stojí za dnešními potížemi. Není to nic jiného než čtení záznamu. Podvědomí ošetřovaného vyšle ty informace, které potřebujeme k rozuzlení toho, co potíž vytvořilo.

Každý člověk má právo být zdravý.

Způsob myšlení a systém hodnot, na kterých jsme vystavěli NE-mocný způsob života a postoje, je nutné změnit. Pokud systém přesvědčení a víry v sebe - svět - Boha nevyhovuje, tělo vysílá signály v podobě bolesti. Pokud jim věnujeme včasnou pozornost, může dojít k uvolnění od úzkostí, depresí. Zpravidla dochází k uzdravení od různých onemocnění, tedy návratu k původní formě, zdraví. Jde o postupný proces. Pravidelné návštěvy jsou předpokladem k trvalé změně + zdravotní prosperitě.

Deprese = transformační brána.

Jestliže lidé dlouhodobě potlačují signály těla i Duše pomocí léků, ocitají se v toxickém kruhu, přes který terapeut těžko proniká.

Co teď, když už léky berete? Můžete se rozhodnout, zda budete dál prohlubovat depresi, nebo z ní začnete hledat cestu ven. Už v začátku je dobré si uvědomit, že spolu s užíváním léků jste si vytvořili chemickou bariéru, která se musí postupně odstranit nejlépe na bázi rostlinných přípravků, pitným režimem (vodou), pravidelným dechovým a tělesným cvičením. Bezesporu k tomu patří i pobyt v přírodě. Za několik týdnů se vaše tělo dokáže zbavit balastu, který jste nasbírali po několik let. Postupné vysazování léků typu antidepresiva je nutné konzultovat s lékařem a nebát se detoxikačního procesu, který lze zvládnout, pokud jste pevně rozhodnuti.

Kraniosakrální terapie je doplňkový způsob, jak odhalit souvislosti, které vytvořily potíže.

Zavedením klidových bodů mobilizujeme v tomto rytmu samouzdravující síly těla. Dosahuje během ošetření velmi lehkého stádia hloubkového uvolnění, během kterého je možné komunikovat s nevědomím, převádět do vědomí staré fyzické a nebo psychické blokády a tím je uvolňovat.

Od uvolnění se přechází do integrativní vitalizace a léčby energetických blokád, psychosomatických potíží, uvolnění stresu, symptomů po úrazech, operacích, komplikovaném porodu, při potížích zad, včetně zpracování emocionálních zranění a odstranění energetických jizev.

Kraniosakrální systém je fyziologický systém. Pokud není v rovnováze, mozek a mícha, trpí a spolu s ním i orgány. Mozek a mícha jsou centrem našeho bytí, bez nich by nemohly účinně probíhat emoce a motorické funkce. Pokud se obnoví pružnost membrán po úrazu nebo prožitém šoku, posílí se mimo jiné imunitní systém a další systémy.

Systém udržuje těsné vzájemné vztahy s nervovým, cévním, lymfatickým, endokrinním a respiračním systémem, stejně jako se systémem svalově kosterním.

Hluboké účinky kraniosakrální terapie spočívají z velké části v samoregulačním způsobu práce kraniosakrálního systému, pracujícím na hydraulickém principu. Terapeut odstraňuje překážky, které by sám klient nemohl sám zpracovat. Terapeut posiluje samoregulační síly systému. Nemůže zapříčinit vedlejší účinky, protože CSS sám určuje, jaké změny mají proběhnout. Jedná se o neinvazivní manuální terapii.

Pokud dojde při kraniosakrální terapii k silným očistným procesům, doporučuje se ošetřit lymfatický systém masáží celého těla.

Lebeční kosti udržuji určitou pohyblivost v průběhu celého života. Tlakem na určité partie lebky nebo zraněním lebečních kostí či úrazem dochází k posunům nebo se kosti blokují a to způsobuje FYZICKÉ a PSYCHICKÉ SYMPTOMY. Kraniální osteopatií, jemnou manipulací dochází k nastolení harmonie.

Osteopatie* znalost této nauky o kostech a jejich pohybu napomáhá kraniosakrálnímu terapeutovi vědět, jak narovnat a posunout špatné skloubení do žádoucí polohy, které vyvoláválo problémy interny i psychické poruchy, po úrazech či těžkých porodech. Přičemž terapeut dá tělu a vědomí impuls k tomu, aby tak učinilo samo. Tělo obsahuje inteligenci a sílu, která jde terapeutovi naproti, aby podpořil žádoucí proces.

Nezávisle na srdečním a dechovém rytmu existuje fyziologický rytmus v durální membráně projevující se jako příliv a odliv mozkomíšní tekutiny.

Během terapie dochází ke zlepšení rytmu, uvolnění blokád na úrovni fascií, svalů, kosterní soustavy. Jakmile se změní postavení lebečních kostí, má to vliv na páteř i pánev. Jakmile se změní postavení pánve, změní se postavení páteře. Uvolnění švů lebečních kostí přispěje lepší cirkulaci energie v hlavě, ale i v těle.

V lidském vědomí se nachází tzv. emocionálních cisty.

Stává se, že se během ošetření uzdraví duševní jizvy, to uleví významně psychice a tělu.

Kraniosakrální terapie spustí řetězovou reakci příznivě působící na více úrovních. Významné účinky lze pocítit již během prvního ošetření.

Doporučuje se více návštěv a zároveň plnit doporučení nebo hledat vlastní cestu k udržení stavu, kterého jste dosáhli při terapii.

OK, 2022