DĚTSKÁ PORADNA

Do Regeneračního studia přichází děti, které trpí strachem, úzkostmi, smutnými náladami, ale také s problémy, o kterých si myslíme, že patří jen dospělým.

Během práce se strachy dochází k uvolnění těla a poté uvědomění si: proč STRACHY jsou, kde vznikly, jaká poselství přináší, jak s nimi pracovat, když se objeví...

DĚTI ve věku od 3 let jsou vítáni. Poradíme si různými způsoby, například pomocí Kranio – sakrální terapie, ale i expresivní či intuitivní terapie.

Hrajeme si spolu, povídáme, jsme v pohybu nebo kreslíme, ale také v pozici v leže na zemi nebo lehátku dle důvěry dítěte. Snažím se pro něj najít nejpohodlnější způsob.

Člověk vnímá pomocí běžných smyslů, a zároveň je vybaven senzory po celém těle, hlavně v úrovni srdce. Pokud je aktivně používáme, jsme schopni beze slova číst stopy v podvědomí, které vytvořily bolest, strach a jiné potíže.

Hlasem, ale i pozorností jsme schopni se dotknout míst, které potřebují pohladit, utišit a otevřít, aby se rozpustila bolest, strach či jiná emoce.

Jemnými doteky nebo pohybem roz-pouštíme stopy působící nepříjemné stavy v těle tak, aby se tělo i vědomí v něm mohlo uvolnit či uzdravovat.

Děti postupně při i po terapiích znovu obnovují Důvěru v sebe, nalézají svoji hodnotu, napojují se na vědomí sebe, své přirozené schopnosti, objevují skryté talenty, otevírají se původnímu potenciálu.

Děti často reagují na jejich okolí – rodiče i prarodiče. Potřebují bezpečný a důvěryhodný LÁSKOU NASYCENÝ PROSTOR.

Návštěvu rodičů považuji za prioritní.

Některé děti i dospívající se ostýchají před dospělými projevovat své jasnozřivé schopnosti, protože jim dospělý svět nerozumí. Vidí bytosti, Světlo, aury, cítí a vnímají víc než si dokážeme představit. To, že ne všichni lidé aktivně používají jasnozřivé schopnosti a ne každý vidí anděle či jiné bytosti, ještě neznamená, že to neexistuje.

Je dobré vědět, že Důvěra je hlavní most ke vzájemné komunikaci.

Pocit opuštěnosti, nejistoty apod. slouží jako ukazatel na cestě, jak moc jsem spojen (a) sám (sama) se sebou čili VĚDOMÍM SEBE a láskou.

Čemu věříš a kým si myslíš, že jsi?

OK 2021