Komentáře ke cvičením


CVIČENÍ uvedená na videích i fotografiích slouží k propojení těla i vědomí.
ÚSPĚŠNOST zaručíte tím, že věnujete POZORNOST prováděnému pohybu.
ÚČINEK prohloubíte pomocí DECHU.
Každý cvik provádějte pomalu a prodýchejte. Netlačte na sebe, v jemnosti je síla podporující žádoucí efekt.
Není nutné se snažit TO DĚLAT správně, nýbrž SE V TOM VNÍMAT.

CVIČENÍ NA PROPOJENÍ:

Jedná se o soubor cviků, jehož záměrem je propojit sami sebe s úrovněmi Nebe a Země ve vlastním středu. Nadvědomí s Podvědomím. Vyšší centra s nižšími centry. Spirituální sílu s pozemskou sílou. Lidské tělo je průtočníkem síly kosmické a zemské.

Soubor cviků „PROPOJENÍ“ AKTIVUJE váš střed, propojujete se s VNITŘNÍ SÍLOU.

Cvik 1+2 dýcháme do břicha, bedra při výdechu tiskneme k zemi.

Cvik 3 provádíme na obě strany. Nejdříve jednu nohu opřeme o koleno, při výdechu tlačíme dlaní do vnitřní strany vyvýšeného kolene, TLAK VYCHÁZÍ Z BŘICHA. Nohy vyměníme a opakujeme. Hlídáme si dotek beder se zemí + ramena a hlavu, zůstávají také na podložce. Zabírají postranní břišní svaly.

Cvik 4 ploskami nohou se opíráme o nebe, pak sledujeme vnitřním zrakem, jak se plosky nohou dotýkají vesmírného prostoru a hvězd, které aktivují kódy v našem vědomí. Poté novou aktivaci přinášíme na Zemi.

Cvik 5 z těla uděláme kouli s myšlenkou: „Na světě je všechno možné“. Prodýcháváme. Zátylek opíráme o jednu dlaň, druhou dlaní *paží držíme kolena u sebe.

Cvik 6+7 NEPROVÁDÍ FYZICKY lidé s výhřezy plotýnek. Tento cvik lze provádět jen v představě. Tělo nerozlišuje, zda jste cvik provedli fyzicky nebo jen jako mentální úkon. Prodýchávejte představu cviku, jako byste jej dělali. U zdravých zad provádějte nejdříve protažení na jednu i druhou stranu, postupně. Dochází k protažení zádových svalů a uvolnění SI skloubení. Podstata cviku 6+7 je v tom, že v sobě uvádíte do rovnováhy póly + a – harmonizujete obě polarity mužskou a ženskou.

Cvik 8 protažení do osy. Vyslovte slovo: „OSA“. Tímto cvikem se dostáváte do božské středové osy a rozsvítíte středový meridián. Můžete si hrát s prsty. Třeba spojte palec s 3.a4. prstem na rukou. Tím, propojíte zónu Nebe i Zemi.

Cvik 9 lotosový sed v lehu na zádech. Prodýchávejte střed, v představě vnímejte, jak se otevírají květy v celém těle. Pokud by vám tato pozice byla nepříjemná, opřete kolena o sebe a plosky nohou splývají se zemí. Prodýchávejte.

Závěr: Vnímejte, jak se cítíte v propojení v Jednotě.

BONUSOVÉ CVIKY:

Skrze Slunce proudí na Planetu Zemi podpora nejen tepla a Světla, ale i kódy, které lidské vědomí načítá. Pokud vám chybí energie, můžete Slunce požádat: ŽÁDÁM DUCHA SLUNCE O PROPOJENÍ A NAPLNĚNÍ. Prodýchávejte a vnímejte. Energii ze slunce přijímejte se zavřenýma očima, nejlépe ráno. Večer vzpomeňte poděkovat za podporu.

Spojení se Zemí můžete praktikovat kdykoliv, když máte potřebu požádat o pomoc, podporu nebo vyjádřit vděčnost či se podělit o radost a lásku.

Dlaněmi opřenými o zemi požádejte Matku Zemi o přijetí a vnímejte, co se k vám vrací. Nebojte se komunikovat s bytostí Matky Země vlastními slovy.

Skrze ruce prochází meridián srdce. Můžete požádat o očistu tohoto meridiánu. Prodýchejte toto spojení.

Přijetím odevzdáváte balast a přijímáte čirou energii.

  

V lehu na zádech srovnejte páteř. Země vytahuje neduhy a bolesti, když o to požádáme. Vyzkoušejte, která pozice ulevuje bedrům a SI skloubení *kříži. Prodýchávejte.

Pozice A: kolena u sebe, plosky nohou a dlaně se dotýkají země.

Pozice B: kolena od sebe, plosky nohou jsou spojeny k sobě.

Chvíli v pozici zůstaňte, než se tělu uleví. Poděkujte.

Pokud některým z popisů nerozumíte, doporučuji přijít osobně do ReGENeračního studia. Je možné, že se otevře paměť bolesti, ze které odezní to, co bolesti způsobovalo. Nebojte se, pozorujte moudrý proces vědomí v těle do pocitu úlevy nebo změňte způsob cvičení.