FINANČNÍ DARY

Oceňuji každý DAR, kterým odměňujete a podporujete tvorbu ve formě psaní knih, videí, článků a nově vznikajícího hudebního projektu.

Podporujete kreativní činnost, která vyžaduje mnoho času a životní energie. Je převážně zaměřena na podporu a rozvoj dětí i dospělých hledajících klid, harmonii v touze po lepším prožívání života. Kvalitně prožívaný život překoná mnoho překážek a obtíží.

Mnoho z článků je k dispozici zdarma a volně dostupné na internetu, FB a webových stránkách.

Hudební projekt čeká na realizaci v podobě nazpívání dětským sborem, prezentacemi na YOU TUBE. Mým velkým přáním je uskutečnit VELKÝ KONCERT, který rozezpívá srdce Česka a splní přání těm, kteří si to zaslouží. Finanční dary pomohou vydat tiskem ZPĚVNÍK, jehož písně otevírají mysl a pozvedají vědomí.

Číslo účtu pro Finanční dary: 216798605/0300 ČSOB

Děkuji vám, OK 2023 - 2024