MEDITAČNÍ PUTOVÁNÍ

CO ne-LZE OČEKÁVAT od MEDITAČNÍHO PUTOVÁNÍ?

Sportovní VÝKONY?

Dovolíme si zmírnit náročnost na tempo, výkon a čas, uvolnit se a jít. Turistické trasy volíme lehce a středně náročné. 

Tempo skupiny se řídí průměrným výkonem zúčastněných. Kdo si přeje větší výkon, obdrží prostor, aby mohl svoji výkonnostní potřebu naplnit. Kdo naopak menší výkon, obdrží informace, kde na skupinu počká.

V terénu pobýváme na pohodu větší část dne.

Není důležité, jakou vzdálenost ujdeme, nýbrž co prožijeme a jaké stopy to v nás zanechá.

O HISTORII A KULTUŘE MÍSTA

Informace obdržíte základní, abyste měli přehled o místě, ve kterém probíhá putování.

PRAVIDLA PUTOVÁNÍ 

Putování a pobyt nepodléhá běžným předpisům a pravidlům CK. Pravidla pro pohyb chráněným či alpským terénem se skupinou však existují.

V menším počtu se v případě nutnosti snadno domluvíme na případných změnách, které vedou k optimalizaci pobytu skupiny jako celku.

Počasí bývá v horách proměnlivé, harmonogram cesty se řídí počasím a polem místa, které podporuje naplnění záměru pobytu.  

Pravidelný čas oběda nebo večeře, na který jste zvyklí, nelze garantovat. Nebojte, vždy se najde příležitost k doplnění energie.


CO SE DĚJE S ČLOVĚKEM PŘI MEDITACI V POHYBU?

Během putování si předáme praktická koncentrační a uvolňující cvičení pro každý den na harmonizaci sebe.

Interakce s přírodou je jasnější, hlubší, optimalizuje mentální, duševní a fyzické procesy k obnově.

Cesta nitrem přírody, je zároveň cestou do hloubky vlastního nitra velmi laskavým způsobem.

Pokud bude zájem, prostor a čas, uskutečníme konstelaci.  

Zabývám se léčivým propojování se Zdroji několik let, ráda vás obohatím o zkušenosti, obdržíte praktické vedení.

Prostor v horách a blízkost Ducha je léčivá medicína.

V aktivní i pasivní meditaci se mění obvyklé myšlenkové procesy, rozjímáním a pobytem či chůzí v přírodě se jednodušeji regenerujete, vzájemně spontánně synchronizujete a harmonizujete. Důvěřujte inteligenci těla.

Jdeme z chaosu do pravidelného rytmu z disharmonie do harmonie, z roztříštěnosti do celistvosti. Od srdce k srdci, ze Zdroje ke Zdroji...


CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM MEDITAČNÍ PUTOVÁNÍ?

Inspirace čerpám z přírody, mnohaleté praxe a filozofie Shin-rin Yoku, japonské filozofie. Stezku pod názvem WALDBADEN inspirovanou touto filozofií jsem několikrát absolvovala pod vedením lektorky Therese Sommerbichler v rakouském národním parku Vysoké Taury oblast Gastein.

Jde o koncentraci v pohybu do plné fyzické přítomnosti:        

Jemným způsobem postupně odreagováváme mysl, rozšiřujeme vědomí a jemné smyslové vnímání, přičemž zůstáváme ukotvení v těle.

Prohlubujeme DECH, vnímáme více vlastní tělo + intuici, harmonizujeme se ve funkční propojený celek.

Všímáme si interakce s přírodou ve smyslu vlivu zdrojů (elementů) na tělo a ozdravné účinky.

Stezku označenou jako outdoorovou absolvujeme například namísto 2 hodin - 3 hodiny, ale dosáhneme víc ve smyslu hlubšího prožitku a uvolnění.

HARMONOGRAM:

Před odjezdem na několikadenní soustředění obdržíte instrukce na cestu.

Upřesnění harmonogramu je vždy na místě dle počasí a potřeb skupiny.

Ráno se zpravidla rozdýcháme a energeticky připravíme na putování prostřednictvím koncentračních cvičení pro každodenní praxi. Po snídani vyrazíme volným tempem. Návrat v odpoledních nebo večerních hodinách, v místě ubytování sdílíme prožitky, obdržíte informace o místě, kde se budeme pohybovat.  

Během cesty příroda nadělí dostatek milých překvapení, které doma nebo ve městě nezažijeme. Některá vytvoříme v kreativních konstelacích v terénu.  

Dle dosažené úrovně poznání a praxe máme všichni schopnost uvádět sebe i situační výzvy života do rovnováhy různými způsoby.

K harmonizaci tělesných systémů dochází spontánně pobytem v přírodě, propojením se s univerzálním polem kolem sebe je harmonizace intenzivní, účinky pobytu vydrží několik týdnů po návratu.  

Naučíte se jednoduché techniky pro očištění od mentálních a energetických balastů pro údržbu ve všedním životě, abyste se mohli do harmonizovaného stavu kdykoli vracet.  

HARMONIZAČNÍ cvičení a ztišení podporuje:

zmírnění dopadu negativních proslovů a postojů,

odreagování či změnu myšlenkových a emočních vzorců optimální vnímání situací, vzít si v nich to nejlepší moudré + praktické na cestu dál,

usměrnění toku životní energie v poli těla,

naladění na vyšší úroveň vědomí, obdržíte inspirace na cestu životem, uvidíte svoji situaci z jiné perspektivy,

dochází k čistění tělesných kanálů. 

Každý rituál či cvičení, které uděláte sami pro sebe, vytváří novou zkušenost a prohlubuje již získanou.


SKUPINA

Putujeme v soukromé skupině 5 - 12 osob.

Ve skupině je větší síla, podpora, interakce a legrace.

Na společném putování se setkají lidé s podobnými tématy a záměry, odlišnosti se doplňují.

Jestli budou lidé ve skupině vzájemně vnímáni negativně nebo pozitivně? 

Záleží na tom, z jaké pozice a úhlu pohledu své okolí vnímáte, z jaké úrovně vědomí a perspektivy.

Pozitivní nebo negativní jsou strany téže mince.  


CO NABÍZÍ SILOVÁ MÍSTA?

GEOKULTURA celostní ekologie pracuje s hlubším vnímáním míst a vzájemným vztahem Přírody a člověka.

Krajinu a Zemi pojímá nikoliv jako objekt či kulisu (tzv životní prostředí člověka), ale jako partnera a spolutvůrce lidské kultury a civilizace, které by bez podpory přírodních sil a inteligence nemohla existovat.

Existují systémy prastarých časů, které jsou objevovány lidmi, aby je znovu integrovali do kultury, jelikož cítí jejich energetickou hodnotu a přínos. Zemské energie se vyznačují různými vlivy na lidský organismus.

Co si můžeme představit pod pojmem SILOVÁ MÍSTA?

Jde o území, kde se nachází síly bohaté na energie s pozitivně příznivým vlivem na člověka jeho tělo a psychiku. Přirozený instinkt a intuice vede člověka právě do míst propojujících zemi a makro-kosmos. Pole energie mají vliv na mikro-kosmos čili buněčný systém.

Pobyt v těchto místech způsobuje, že se člověk cítí mnohem lépe. Může pociťovat teplý nebo chladivý energetický proud v těle jako velmi příjemný. Někteří lidé jsou vnímaví na energetické pole hned, jiní potřebují delší čas, než změnu v těle pocítí. Každý člověk si to potřebuje vyzkoušet sám, bez ohledu na to jestli na energie věří, přesto tělo reaguje.

Místa s léčivým potenciálem podporují uzdravující proces. Umí odbourat stres, posilují vitální sílu v těle, aby člověk mohl lépe zvládat činnosti běžného dne.

Nemusíte si dělat starosti se znalostmi či rozpoznáním energií. Příroda je k dispozici přirozeně každému, harmonizace se děje bez kontroly.

V otázce: Jak a co mám cítit? Nic není předepsáno. Každý člověk má jedinečné vnímání. Otevřete se, pozorujte, vnímejte vlastním způsobem své tělo a jeho reakce.

Změnou prostředí se samoregulují mentální, duševní a vitální procesy v těle. V přírodě obzvlášť.


V Přítomnosti sil Přírody dokážete víc, než si myslíte.

Přejete si, aby vám optimální naladění a nastavení vydrželo?

Naučte se koncentrační a propojovací techniky, praktikujte je v každodenním životě.

V lásce k přírodě jsem nalezla způsob prožívání nejvyššího štěstí. Štěstí není jen stav mysli. Myšlení a prožívání ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme.  

Každý element zdroje, má svého strážce. Bytostí je také člověk s jeho světelným tělem. Když zjemníte smysly a dovolíte si pozorovat, uvidíte bytosti ohně, vody, země, ochránce rostlin a průvodce zvířat, lidí nevyjímaje. Nejste "na život" sami, poznejte bytosti ve své blízkosti. Můžete o nich jen vědět, že jsou nebo je cítit, vidět a slyšet. Dávají o sobě vědět vůněmi, zvukem, pohybem, světlem. Nebojte se, respektují vás a prostor, ve kterém žijete, ve vesmíru existuje řád.  

VÍCE se dočtete v knize "Moře života" aneb Vědomí sebe hledej ve spojení s přírodou vznikla nadmořské výšce 2000m v interakci s přírodu (Matkou Zemí a jejími spojenci): Slova jsou jako semínka, najdou úrodnou zemi a rostou.

Myšlenky vetkané do slov v této knize mají původ v horách, kde se ocitám Duchu nejblíže a nejen to. Když zažijete plné přijetí srdcem Matky Země, zjistíte, že jsou pro vás otevřené portály země, ze kterých můžete čerpat inspirace.

Kniha, kterou jsem zde napsala, je bohatá na inspirace a informace, které můžete ověřit na vlastní kůži.  

NALADĚNÍ SE NA VĚDOMÍ SEBE HLEDEJ VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

OK 2024