PŘEHLED SLUŽEB

Psychohygiena a léčení probíhá více léčivými způsoby: konzultace nebo práce s tělem

Jaké případy patří do mé praxe?

Co do mé praxe nepatří?

Základem úspěchu je umožnit seberozvoj, důvěru v proces, odstoupit od ega (strachu) a přehnané kontrole, spolupráce a následná pravidelná péče.

Pokud stojí v cestě strach, jde o paralyzující energii, společně měníme tuto energii na spolupracující. Vše řídí vnitřní inteligence těla ošetřovaného.

Klienti, kteří navštěvují moji praxi se vyrovnávají s životními změnami nebo překážkami, které v nich zanechala minulost a prožívají dramata uvnitř sebe opakovaně nebo se chystají udělat důležité rozhodnutí či čelí situaci, se kterou si neví rady. Dramatům a nepříjemnému prožívání situací lze předejít prevencí a nastavením.

Po konzultaci i terapii dochází zpravidla k uvolnění, vnitřnímu klidu a míru.

Služby se těší oblibě u klientů, kteří o sebe dbají preventivně. Pokud už musíte na operaci, předoperační příprava se vyplatí. Chirurgovi jde tělo tzv. naproti, následná regenerace probíhá optimálně a rychleji.

Účelem energo – informační medicíny spočívá v nastavení vědomí a procesů směrem k duševní prosperitě a fyzické odolnosti.

Za velice důležité považuji rozklíčování toho, co je Dobré pro vás a vaše tělo, i když si to ostatní nemusí myslet, protože to mají jinak nastavené.

Jde o to, abyste se ve svém životě cítili opravdu pohodlně i v krizových úsecích života.

Krizové situace člověka prověří, hodně se v nich poučí. Během životních krizí procházíme vývojovou životní lekcí. Vždy záleží na tom, jak zareagujeme.

Na všem se dá najít něco ideálního. Každá ne-příznivá situace v sobě ukrývá DAR.

Doporučuji denně cvičit vědomý dech * praktikovat fyzická cvičení a pohyb v přírodě.

Postupně ve svém životě střídejte práci s odpočinkem, pečujte o duševní hygienu stejně nebo ještě lépe jako o fyzickou.

Vnímejte, co vám dělá dobře, nebojte se prožívat pozitivní pocity. 

Není tolik důležité, co udělají v situacích ostatní, rozhodující bývá, co uděláte vy sami.

Záměrem společného snažení je nalézt vnitřní rovnováhu a klid, podpořím vás v tom, abyste lépe vnímali intuici a tělo.

Ne vždy se může jevit terapie jako příjemná, zvláště, stojí-li v cestě blok nebo ego (strach).

Tělo není věc, nýbrž prostor, v němž probíhá proces neustálé výměny energií.

OK, 2024