DĚTSKÁ PORADNA

Do poradny přichází děti, které trpí strachem, úzkostmi, smutnými náladami, ale také s problémy, o kterých si myslíme, že patří jen dospělým.

Během práce se strachy dochází k uvolnění těla a poté uvědomění si: proč STRACHY jsou, kde vznikly, jaká poselství přináší, jak s nimi pracovat, když se objeví...

DĚTI ve věku od 3 let jsou vítány.

Poradíme si různými způsoby, ponejvíce rozhovorem a hrou.

Hrajeme si spolu, povídáme, jsme v pohybu nebo kreslíme, ale také v pozici v leže na zemi nebo lehátku dle důvěry dítěte.

Snažím se pro dítě najít individuální pohodlný bezpečný a důvěryhodný způsob.

Lidská bytost člověk vnímá pomocí běžných smyslů, a zároveň je vybaven senzory po celém těle, hlavně v úrovni srdce. Pokud je aktivně používáme, jsme schopni beze slova číst stopy v aurickém poli i v těle, které vytvořily bolest, strach a jiné potíže. Hlasem, ale i pozorností jsme schopni se dotknout míst, které potřebují pohladit, utišit a otevřít, aby se rozpustila bolest, strach či jiná emoce. Jemnými doteky nebo pohybem roz-pouštíme stopy působící nepříjemné stavy v těle tak, aby se tělo i vědomí v něm mohlo uvolnit či uzdravovat.

Děti postupně při i po terapiích znovu obnovují Důvěru v sebe, nalézají svoji hodnotu, napojují se na vědomí sebe, své přirozené schopnosti, objevují skryté talenty, otevírají se původnímu potenciálu.

Děti často reagují na jejich okolí – rodiče i prarodiče. Potřebují KLID, bezpečný a důvěryhodný LÁSKOU NASYCENÝ PROSTOR.

Návštěvu rodičů považuji za prioritní.

Z poznatků neuro-biologie víme, že pro jakékoliv základy tvoření je potřeba stimulovat prostor a půdu v něm tak, aby v něm mohlo žít to, co si přejeme, aby v nás a ve vnějším světě dál rostlo. Mozek, aby se mohl soustředit, potřebuje klid a neutralitu, jenom tak je schopen vstřebávat učení, nové pokyny, reagovat na ně adekvátním způsobem a spolupracovat na jejich realizaci ve vnějším světě. To, co se chystáme předat mozku i tělu, by měla být látka v přijatelné podobě. Pokud se předávání děje v emocích, celý tělesný systém musí vynaložit energii na obranu, jelikož reaguje na ohrožující emoce. V této fázi mozek ani tělo není schopno rozlišit, že se snažíme předat něco užitečného.

Děti vnímají sdělení, jejichž součást jsou podprahové emoce. Dětská logika je jiná než logika dospělého jedince.

Když dospělý přistupuje k dítěti (žákům a studentům) s potlačením přítomných emocí, je to na způsobu předávání informací znát nejen v hlase, ale v celém systému jen v menším rozlišovacím měřítku.

Proč nepřijímáme a potlačujeme některé druhy emocí?

Někdy tělo vyhodnocuje frekvenčně nízký projev jako ohrožující, zde se aktivita mozku soustředí na vyrovnání se stresem, převážně strachem, aniž by se bral zřetel na to, že vlastně o život nejde. Vyblokuje se tím schopnost učení, aby byla zachována rovnováha v celém systému. Celé tělo okamžitě na prožitek reaguje.

Pokud bychom se tím zabývali do hloubky, zde je nutné udělat dohodu s podvědomím v místě, kde byl odhalen uzel minulosti, kdy člověk prožil nepříjemnou zkušenost a ještě ji dosud neměl možnost zpracovat. Konkrétně to znamená, že do situací vstupujeme už s tím, co jsme si přinesli z minulosti.

Shledávám za velmi užitečné, abychom se učili novým metodám, jak uvolnit sebe i děti pro pohodové předávání informací a inspirací ve vzájemné laskavé komunikaci.

Některé děti i dospívající se ostýchají před dospělými projevovat své jasnozřivé schopnosti, protože jim dospělý svět nerozumí. Vidí bytosti, Světlo, aury, cítí a vnímají víc než si dokážeme představit. To, že ne všichni lidé aktivně používají jasnozřivé schopnosti a ne každý vidí anděle či jiné bytosti, ještě neznamená, že to neexistuje.

Je dobré vědět, že Důvěra je hlavní most ke vzájemné komunikaci.

Pocit opuštěnosti, nejistoty apod. slouží jako ukazatel na cestě, jak moc jsem spojen (a) sám (sama) se sebou čili VĚDOMÍM SEBE a láskou.

Děti potřebují KLID a LÁSKU, POVZBUZENÍ a vhodné směrování... 

OK 2024