kapitola z Moře života

SÍLA DUCHA

Pojem „duch“ je něco, z čeho si lidé někdy dělají legraci nebo čeho se bojí.

Už v dávné době o něm bylo vytvořené množství falešných představ a předsudků. Některé pojmy vyjadřující nehmatatelnou existenci bývají opředené mýty a iluzemi. Ve skutečnosti jen málo lidí zná esenci svého Ducha. V každém domě sídlí jeho Duch. Duch prostoru prostupuje i přírodu. Každé území má svého Ducha, Ducha prostoru. Duch je všeprostupující přítomná síla. Prostupuje vše, tedy i lidské tělo. Skrze pružnou mysl lépe proudí tvořivý Duch. Lidé, kteří nevěří v přítomnost síly Ducha, se vzdálili sami sobě, zapomněli věřit v sebe. Ztratili sebevědomí. Možná jste o někom slyšeli, že chodí jako tělo bez Duše, nebo že něco nemá Ducha. Lidé dávají Duchu různé názvy – například duchovní průvodce, anděl strážný a podobně. Možná jsi už někdy cítil/a, že nejsi sám/sama, aniž by se v tvé blízkosti vyskytovala jiná fyzicky živá bytost. To se jen připomněla přítomnost jemnohmotného světa Ducha.

Život v Duchu či duchovnu neznamená, že by ses měl/a zabývat ezoterickou vědou nebo odmítat reálný život na Zemi, a už vůbec ne, že bys měl/a být loutkou nějakého náboženství, sekty či systému, o kterém si myslíš, že zná tvoji Duši a život mnohem lépe než ty. Slovo Duch si můžeme přeložit jako nadvědomí.

Pojem „duch“ můžeš vnímat jako rovnocenného partnera. Pomáhá životní pouti tvé Duše, abys naplnil/a život, který obsahuje učení se životu pomocí lekcí v situacích. Nadvědomí tě naviguje, abys byl/a vždy tam, kde potřebuješ být, vzdálil/a se nebo zůstal/a na chvíli stát. Občas je ti dovolené dělat chyby, aby ses z nich poučil/a, neboť zkušenosti přináší znalost a prohlubují moudrost.

Spokojený Duch vytváří kolem těla člověka krásnou auru. Aura tvořivého Ducha k sobě přitahuje dobré lidi, krásné příležitosti a úžasné, mimořádně zázračné situace. Duch má mnohdy velmi příznivý vliv na ego. Měla jsem období, kdy jsem si myslela, že dělám stále stejné chyby. Ocitala jsem se v opakujících se situacích. V rozčilení jsem si pro sebe řekla: „I z chyby se dá těžit!“ Poté se ozval vnitřní hlas: „Ptej se, co dobrého ti tato zkušenost přinesla. Přemýšlej, co lze udělat pro nápravu.“ Vyslala jsem tedy otázku svému Duchu (nadvědomí): „Jak mohu příště reagovat jinak?“ Potom mi přišlo na mysl: „Moje reakce v těch situacích byly v pořádku, jen navenek to působilo jinak, než bych si to představovala já nebo mí bližní.“ Vnitřní hlas promluvil znovu: „Šance a příležitost udělat něco znovu a lépe je vždycky. Vnímej sebe, přijmi se taková, jaká jsi. Neztotožňuj svoji hodnotu s výkony a představami druhých, měj k sobě úctu. Jsi součást stále se vyvíjejícího procesu jako všichni ostatní. Situace nebývají vždycky stejné, i když může jít o jednu a tu samou lekci.

“ Sebeúcta dokáže dělat zázraky. Je to stav, kdy není třeba bojovat o to, kdo má pravdu. Stačí otevřít dveře tomu, co přichází, bez hodnocení a souzení. Úctu si zaslouží každý člověk. Stojí-li úctě něco v cestě, většinou to bývá strach nebo dávné vzpomínky na životní lekce a spolu s nimi bolavé zkušenosti.

Duch svítí na cestu právě v situaci, která vyžaduje největší úsilí. Na světě žijí také lidi, kterým se říká škarohlídi. Ti na své cestě nevidí, neslyší, nevnímají dobré lidi, zapomněli svoji pravou podstatu, trpí nedostatkem Lásky. Mračí se na celý svět. Naštěstí jsi tu ty a můžeš takovému člověku darovat úsměv nebo dobré slovo. Třeba pomůžeš škarohlídovi uvědomit si opět, kým ve skutečnosti je. Někdy to chce čas, než se slunce uvnitř takového člověka probudí. Lidé žijící strachem stěží dokážou projevovat otevřeně Lásku, být veselí a důvěřovat, a nemusí být zrovna škarohlídi. Pusť starosti o něj, každý člověk je zodpovědný za svůj život i to, jak ho prožívá. Je to jeho příběh.

Příliš často se staráme o příběhy druhých lidí. Měli bychom věnovat pozornost, zda žijeme ten svůj a jsme s ním v souladu. Když se podaří odstranit bariéry strachu mezi lidmi, jejich vztahy mají šanci se uzdravit. Než se vědomí člověka zbaví nánosů a obranné masky vytvořené ze strachu z nepřijetí, nějakou dobu to trvá.

Doporučuji rozpustit krusty myšlenek a emocí z minulosti nebo překročit své zvyky v postojích. Dodá ti to odvahu jít dál a tvořit s Láskou.

Šťastný člověk ví, co dělá. Zná sebe, své možnosti, tvoří, co ho baví, a zároveň umí být světu k užitku. OK 2022