LÉČIVÁ PORADNA

LÉČIVÁ PORADNA prostřednictvím osobního setkání nebo v on-line terapii

Během léčivého rozhovoru dochází k pojmenování souvislostí (klíčů), které vytvořili dnešní problém či potíže.

Během hlasové terapeutické navigace se naučíte vnímat svoje tělo, co vám intuice sděluje, jak si můžete pomoci od mentálních, duševních a fyzických potíží. Už během konzultace a cesty nitrem se děje sebeléčení.

Výhoda:

Při ON-LINE terapii je klient energeticky odkázaný čistě sám na sebe.

Terapeut nemůže ovlivnit energetické pole klienta přes vlastní energo-informační pole či pole ošetřovaného nijak stimulovat na fyzické rovině, přesto je schopen načíst z pole, co se v poli klienta děje.

Hlasem, ale i pozorností jste schopni se dotknout míst, které potřebují pohladit, utišit a otevřít, aby se rozpustila bolest, strach či jiná emoce.

Obdržíte cenové zvýhodnění a ušetření času s dopravou.

Nevýhoda:

někdy potřebuje klient zažít terapii přes tělo, jelikož to více umožňuje pevnější ukotvení v těle. Tělo nelže, nemlží informace, je pravdivé. Během procesu ošetřovaného kotvím. Během cesty tělem mentální úroveň zasahuje zcela minimálně. Energo-pole léčitele funguje během léčení ve vyšších frekvencích, které léčivý proces podporují, a kterého někdy klient není schopen, když je uvíznutý v mysli, egu a při práci s energií traumatu.

Průběh:

Před on-line terapií se naciťuji na pole klienta, abych zjistila, o co zřejmě v terapii půjde, jaké otázky mají být podány, jaký vyšší záměr se během terapie naplňuje.

Léčivý rozhovor probíhá formou hlasové navigace ve společném napojení přes síť Univerzálního Vědomí, kterou jsme všichni propojeni.

Během navigace se usměrňuje tok mysli do bdělého koncentrovaného až klidového režimu, energetické pole se napojuje na vyšší frekvenci Vědomí.

Člověk se dostává z roviny podvědomé mysli přes nadvědomí do vědomí, skrze které se děje odblok, konkrétně to znamená uvolnění uvíznuté části vědomí sebe do propojení s celkem = proces Jednoty a osvobození.

Dochází k hlubšímu vnímání nitra, sebereflexe, uvolnění napětí a bolesti skrze zpřítomnění, obnoví se energetický tok v těle (překážky působící potíže), atp.

Nástroje:

dech, koncentrační cvičení, smyslové vnímání, hlasová terapie.

Ukončení:

klient obdrží na cestu doporučení, jak pokračovat v léčení, co doplnit v každodenním režimu, čemu nadále věnovat pozornost.

OK 2024