PŘÍBĚH

Pokusím se vám několika větami přiblížit cestu k léčivé poradně

Vystudovala jsem předškolní pedagogiku a psychologii na Střední pedagogické škole.

Pedagogická praxe mě mimo jiné naučila důslednosti, jak hovořit smysluplně s lidmi a být kreativní. K tomu se přidala můj dar vcítění se do situace, předvídavost, jemný přístup a senzibilita.

Jak spolu souvisí pedagogika, kterou jsem původně vystudovala a léčivé poradenství?

V mé praxi nejde jen o léčení. Aby léčivý proces mohl probíhat optimálně i po návštěvě, je potřebova pokračovat v sebeléčení a péči o vnitřní svět.

Učím klienty rozpoznat své fyzické a psychické potřeby, předávám praktické nástroje v podobě mentálních a energetických cvičení a ty v každodenním životě pokud možno pravidelně naplňovat, aby vedly k celostní harmonizaci.

MASÁŽE - DIAGNOSTIKA - TERAPIE - KONSTELACE - MEDITAČNÍ PUTOVÁNÍ - PORADENSTVÍ - LEKTORSKÁ ČINNOST - UČITELSTVÍ

Každé povolání by měl člověk brát zodpovědně a mít rád to, co dělá, aby to mělo smysl.

Vím, že každá krize v sobě nese dar uvědomění a osvobozující změny.

Během fází proměn jsem si uvědomila, že už nechci dělat ani práci masérky ani terapeutky, jsem tu z jiného důvodu a tím je novodobá forma LÉČITELSTVÍ.

Léčitelství se dá praktikovat mnoha způsoby: komunikace formou přednášek či individuálních konzultací doplněnou o body touch (práci s tělem), absolvování společného pobytu v přírodě nebo léčivého meditačního kruhu, a také uměním v podobě psaného projevu, kresbou nebo hudbou.

Vím, že uzdravení přichází z hlubin těla. Za vším je vidět zajímavý příběh Duše a vyšší záměr, ať už to vypadá navenek jakkoliv.

V praxi se opírám* o znalosti, zkušenosti a bohatou praxi s dospělými i dětskými klienty v oblasti psychologie, neurologie, biologie. Nejsem psycholog ani psychoterapeut. Vystudovala jsem pedagogiku a vývojovou psychologii.Vzdělávám se mimo oblast zdravotnictví od roku 2001 ve školách uznávaných a certifikovaných MŠMT, průběžně jako samouk, nejvíc mě učí samostná praxe.

Zabývám se poradenstvím v oblasti duševní hygieny opřenou o lidovou moudrost, znalosti a zkušenosti z masérsko terapeutické praxe a frekvenčním léčením.

„Cestu lidským nitrem i nitrem přírody vnímám jako nepopsatelné DOBROdružství.”

MASÉRSKÁ PRAXE

Od počátku práce s tělem jsem vnímala hlubší rozsah v těle než jen to, co je hmatatelné. Pod rukama jsem vnímala, kde energie ne-proudí a hledala příčiny co vytvořilo blokády a překážky. Přišla jsem na to, že za tím stojí příběh Duše. Vnímám, jak ošetřovaný člověk žil, co prožil a postupem času začala číst ze záznamů jeho paměti těla. Naučila jsem se AUTOMATICKOU KRESBU a PÍSMO, tedy číst z pole kolem člověka a to pojmenovat a buď sdělit nebo napsat na papír. Žijeme v bio informačním poli, kde jsou k dispozici všechny informace. Musíme se umět ptát. Na zbytečnosti odpovědi nedostaneme. Pokud klient nevnímá intuici a to, co mu sděluje srdce či tělo, tato sdělení načtu a předám v podobě automatické kresby nebo slovně.

Prošla jsem zaučením a praktikováním technik, které jsou pro mé ruce vlastní: lymfodrenáž, meridiánová masáž, akupresura. Detoxikace tělovými svícemi, SU JOK jihokorejská medicína: moxování, inspirovala mě ájurvédská konstituční filozofie a medicína.

Opravdová inteligentní technika se však zrodila spolu se mnou: klid, moudrost, vhled do těla a situací, dar léčit a různé postupy energo informační medicíny, které harmonizují tělesné systémy. Narodila jsem se s darem lásky, empatie v srdci, léčivou sílou v rukách a cestou životem získala přístupy ke spirituálním a zemským portálům.

TERAPIE

Zjistila jsem, že potíže nejsou záležitostí těla, nýbrž psychiky. Prošla základním kineziologickým výcvikem, dále I. stupněm KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE, absolvovala I. semestr SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ, soukromě studovala biodromální (vývojovou) psychologii a vydala se cestou CELOSTNÍHO PŘÍSTUPU.

V srdci a těle člověka lze číst jako v mapě.

Od dětství jsem měla osobité svobodné smýšlení a vnitřní vhledy. V dospělosti se začaly dostavovat vize. Po osudovém zvratu v roce 2000 jsem začala vnímat mnohem víc než běžný člověk. Energo – informační medicíně se věnovali dávní léčitelé jako například Hippocratés. Klienti mě navštěvují za účelem dojít k vnitřnímu klidu, otevřít se intuici, lépe se vyznat v životních situacích, získat lehkost na těle i na duchu, umět odreagovat mysl a hlavně ulevit tělu. Muži vnímají potřebu vypnout hlavu, ženy rozumět a ulevit srdci, děti potřebují pomoct se strachy a vnímat, že jsou milovány.

Co je to vlastně Energoinformační medicína a jak jsem se k ní dostala?
Tento druh medicíny vychází z myšlenky, že nejprve existuje vibrace (energie), ze které vzniká myšlenka a poté hmota. Běžně uvažující člověk si na psychickou nebo fyzickou bolest vezme prášek, ale to není z dlouhodobého hlediska řešení. Hledáme v příběhu souvislosti, které vytvořily potíže.Bolest je mimo jiné koncept mysli.

Podporuji léčivý proces. Jestli se však ne-mocný člověk uzdraví, záleží na jeho vyšším záměru a vůli:

Pochopil ošetřovaný životní lekci, vložil toto poznání do životní praxe? Kritická životní situace a prožité trauma v sobě nese DAR.

K začátku cesty léčitelství mě přivedl osudový zlom, tragická nehoda v rodině v roce 2000. Na psychickém dně jsem se pohybovala několik měsíců. V rodině jsem byla vedena k alternativnímu a spirituálnímu pojetí, jak zvládat těžké situace a nemoci bez chemických léků. Traumatický zážitek a proces, který následoval, jsem zvládala díky rozjímání s božstvím a síle prostoru Lásky, kterým příroda je, a díky sounáležitostí široké rodiny a nutnosti se starat o vlastní malé děti. Zkoušela jsem asi 2 týdny užívat antidepresiva, cítila jsem se však odpojená od sebe, necítila jsem nic ani tělo, ani lidi v mém okolí. Několik dní jsem žila odpojená od těla bez ducha a citu. Bylo to horší než prožívat bolest a žal z tehdejší ztráty manžela tragickou nehodou. Chtěla jsem z tohoto světa odejít, ale něco uvnitř mně bylo moudřejší a silnější než smýšlené pokusy na odchod. Začala jsem zjišťovat: kdo jsem, proč tady jsem, co je mým úkolem, k čemu slouží můj potenciál. Poznávám několik způsobu prožívání LÁSKY. Osvícenci by tuto fázi mého života nazvali iniciací a probuzením.

Co bylo a je komplikací dostat se z tíživých osudových výzev? Uvědomit si, jaké v tom prožíváme emoce. Uzdravit emoce lítosti, žalu, smutku, hněvu, pocitů viny, lhostejnost, strachu a dovolit si nevědomosti proměnit v poznání ze zkušenosti a tu moudře uvést do praxe.

Naučila jsem se vnitřní blokátory ovládat cestou z nevědomí do vědomí, od emoční destrukce přes klid do vitálních postojů Lásky.

INDIVIDUÁLNĚ pracuji v ReGENeračním studiu:
Hledala jsem způsob, jakým legálně uplatnit léčitelské a jasnozřivé schopnosti. Studio vzniklo v roce 2003, původní název neslo MASÉRSKÉ STUDIO v době, kdy jsem praktikovala masáže s přidanou hodnotou. Jakmile jsem se věnovala převážně terapiím, přejmenovala jsem tento prostor na ALTERNATIVNÍ STUDIO. Abych výstižně pojmenovala to, s čím pracuji, což je genový materiál (energo-informační systém), význam toho nese dnešní název REGENERAČNÍ STUDIO.

V letech 2015 - 2016 jsem trpěla lehkým stupněm syndromu vyhoření a prožila krátkodobou psychospirituální krizi. Vystoupila jsem z masérské praxe, vrátila se na chvíli k pedagogice. Pochopila jsem, že musím najít a žít rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Rovnováha je základním principem vesmíru a života. Uvědomila jsem si, že se musím postarat především o sebe, vlastní vnitřní pohodu i zdraví, teprve poté přijde na řadu okolí: rodina, přátelé a klienti.

V roce 2018 jsem se seznámila s KREATIVNÍMI terapiemi a dotekovou Kraniosakrální terapií. Získala jsem znalost, kde se v těle nachází přístupové zóny. Terapiím jsem se věnovala v období 2018 - 2023. V praxi jsem pomáhala klientům zvládat lehké a střední formy deprese, strachy, úzkosti, fóbie, a léčit traumata.

Po 5-i letém terapeutickém období jsem začala pociťovat náznaky mentálního vyhoření a rozhodla se zmírnit nároky na sebe a poskytovat klientům LÉČIVÉ PORADENSTVÍ díky mnoha letým zkušenostem.

Uznávám metody a celostní přístupy zahrnující víc než jen mysl, protože ve skutečnosti nejsme ani mysl ani tělo.

Psychospirituální krátkodobá krize, se kterou jsem se vyrovnala v mezidobí mi přinesla mnohé objevy. Opírat se pouze o spirituální světy odklání člověka od vnímání fyzické reality. Zde máme vše, co potřebujeme. Jsme tu, abychom ve hmotě projevili vnitřní dary a talenty.

Vytvořila jsem si postupně DUŠEVNÍ ZÁZEMÍ v sobě, v praxi tuto znalost předávám klientům.


Od roku 2024 se zabývám LÉČIVOU PORADNOU a předávání zkušeností + nástrojů k sebeléčení a harmonizaci.

V individuálních léčivých konzultacích si klient vytvoří duševní zázemí v sobě. Naučíte se vnímat tělo, podniknete cestu zpátky k sebevědomí, rozklíčujeme společně krizové situace, uzdravíte prožité emoce v nich a změníte trauma-energii v kreativní spolupracující potenciál.

Ve školství pracuji průběžně na zkrácený úvazek a prostřednictvím lektorské činnosti.


Se skupinami pracuji přibližně od roku 2009.

PŘEDNÁŠKY - MEDITACE - LÉČIVÉ KRUHY - MEDITAČNÍ PUTOVÁNÍ - LEKTORSKÁ ČINNOST

více v kolonce SKUPINOVÝ POSTUP

SPISOVATELSKÁ a SKLADATELSKÁ ČINNOST

Ve volném čase jsem šťastná nejen v přírodě ale také, když píšu. Umím se vypsat z nepohody a ještě z toho udělat inspirativní článek, který na jisté úrovni léčí nejen mě, ale i čtenáře. V poslední době se ke spisovatelské činnosti přidal zpěv a skládání písniček pro odreagování mysli, naladění se na srdce a pozvednutí vědomí.
Jsou dny, kdy potřebuji být opravdu sama, harmonizuji se a kreativně trávím čas. Zkušenosti mě naučili hlídat si hranice mezi prací a odpočinkem.

„Objevila jsem, že Vědomí je mocnější než mysl.”  

Napsala jsem dvě knihy: Řeku života a Moře života.

První kniha ŘEKA ŽIVOTA aneb od Mysli k Lásce. Lidské trápení a bolest je koncept mysli. Uvíznutí v mysli drží člověka v programech a konceptech, dokážou potrápit víc než situace či vztahy samotné. Tato kniha obsahuje příběhy a praktická cvičení, jak usnadnit sami sobě cestu z utrpení do klidu a lásky.

Druhá kniha MOŘE ŽIVOTA vznikla v Alpách na téma: VĚDOMÍ SEBE HLEDEJ VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU. Texty obsahují inspirace. Jedna taková myšlenka nese celý obsah, který si však doplníte sami. Poselství v knize pochází z portálů Matky Země.

V současné době pracuji na HUDEBNĚ - TERAPEUTICKÉM PROJEKTU "Ladička"

Co mě motivuje?
Svoboda, cestování a poznávání, láska, klid a radost.

Koncentrace, kterou musím při práci vyvinout, mi pomáhá se odreagovat od vlastních myšlenek. Motivuje mě objevování a nutnost se neustále vzdělávat, ale také recenze. Když se klienti ozvou s pozitivní zpětnou reakcí, mám radost, že to funguje. Z negativních recenzí bývám smutná, na druhé straně mě učí rozlišovat, zda klient pouze neví kam s jeho negativitou nebo jestli je v tom žádoucí informace pro mě, se kterou dále pracuji. Zpětné vazby potvrzují, že moje poslání smysl má.

Mám ráda svobodu a řád, a současně humor a povzbuzení.

Čím se řídím každý den?
Důvěřuji procesu. Věřím, že jsem milována a podporována. Stále věřím ve Vyšší Dobro, moudrost a Lásku.

Důvěřujte procesu a věřte, že jste milováni takoví, jací jste za každých okolností.

OK 2024