Před a po léčení

PŘED

Běžně se při návštěvě děje, že se psychika i tělo začne harmonizovat, to sebou nese uvolnění negativního balastu. Pomohu vám to ustát, buďte si však vědomi toho, že to, co jste v sobě přinesli je pouze vaše, nikoho jiného.  Negativita je část energie, se kterou je nutné pracovat, nikoliv za to vinit své okolí. Jsem tu od toho, abych vám ukázala cestu k odpovědnosti za vaše myšlenky, emoce, postoje a způsob života.

Vstupem do studia, zahájením služby souhlasíte s tím, že přicházíte ze své svobodné vůle a že jste nepožili alkohol, neužívali jiné toxické látky a léčiva jako například silná antidepresiva apod..

Léky, na které jste zvyklí dlouhodobě vysazujte po dohodě s vaším ošetřujícím lékařem a současně nahraďte přírodní léčbou.

Když se rozhodnete pro vysazování léků, o to víc musíte na sobě každodenně pracovat – náhrada adekvátní alternativní podpůrnou léčbou na vlastní zodpovědnost vždy existuje, nebojte se toho, konzultujte s odborníky na přírodní léčbu i lékařem – ověřujte výsledky průběžně podle toho, jak se cítíte, včetně klasických metod.

Jakou hodinu termínu mi můžete doporučit?

Pokud jste ranní ptáčata, vstáváte brzy, doporučuji se objednat v dopoledních hodinách.

Pokud jste sovy, chodíte pozdě spát, objednejte si termín v odpoledních hodinách.

Co si mám vzít s sebou, na co se mám připravit?

Služba zahrnuje vše, co na místě potřebujete.

Před jakoukoliv terapií a po terapii se doporučuje 2 – 3 dny nejíst maso (konzumace ryb nevadí), nepít alkohol!

Pokud před nebo po terapii jíte maso, můžete pociťovat detoxikační účinky víc než je běžné, ale také nemusíte.

ANTIDEPRESIVA v mírné formě nevadí. Ve větším množství způsobují toxickou zátěž, kterou je nutné odbourat, abyste sebe více dokázali vnímat a mohli se uzdravit.

Stavy těžkých depresí a schizofrenie či maniodeprese do mé praxe nepatří!

Pokud už jste v péči psychiatra a užíváte léky, obdržíte doporučení na cestu, jak pracovat se svými stavy na mentální a dechové úrovni včetně jednoduchých koncentračních cvičení. Bohužel nemohu navázat hlubší kontakt s vaším vědomím, pokud je potlačeno psychofarmaky.

Doplňujte pitný režim, stravu pouze lehkou, odpočívejte. Na lačno NE, mohli byste mít oběhové a trávicí potíže nebo trpět mdlobou.

Už když si objednáte termín, vaše podvědomí pracuje na tom, aby vyslalo primární a podstatné informace, se kterými následně pracujeme pro navození ideálního stavu harmonie na fyzické a psychické úrovni.

CHCETE-LI, ABY VÁM TĚLO I PSYCHIKA SLOUŽILY, JE POTŘEBA PEČOVAT O SVÉ TĚLO I DUŠEVNÍ HYGIENU, stejně nebo ještě lépe než o věci kolem.

Kraniosakrální terapie disponuje technikou, která je sice neinvazivní, avšak dokáže „poskládat“ kosterní a fasciální soustavu do původní pozice, která byla dříve narušena (porodem, úrazem či jinou nehodou nebo jednostranným zatěžováním). Tento druh terapie také ovlivňuje stav tkání uložených hlouběji v těle, kam se běžná masáž nepropracuje. Napomáhá proudění dříve blokované životní energie a propojení nervů či uvolnění ganglií z nežádoucího spojení.

Během masáže (terapie) se očekává spolupráce a pozornost, úkolem klienta je vnímat své tělo a co se děje pod povrchem. Dnes již neplatí, že za úspěch ručí pouze schopnost maséra -ky, nýbrž jak moc je klient schopen uznat své minulé postoje a chyby*, poučit se z nich a toto uvědomění dál praktikovat v životě novým způsobem.

Za minulé *chyby se považují rozhodnutí a jednání vycházející z ega, ignorace čili nenaslouchání sám sobě (intuici) i ostatním, nepochopené životní lekce, strnulost v myšlení, absence zodpovědnosti za své myšlení a emoce, a také jak o sebe pečujete nejen po fyzické, ale i na psychické úrovni.

Po léčení může dojít k přechodnému zhoršení, když tělo vypouští zbytkové energie traumatu, negativity. Nepříjemnosti se mohou dostavovat jako zkoušky, jestli ochotni přijmout změnu k lepšímu a tu integrovat do svého prožívání a životní praxe.

Pokud nadále ke zlepšení nedochází, může to znamenat, že jste se dostali do další vrstvy, se kterou je potřeba nadále pracovat. Podívejte se, zda se v tom skrývá možná nepochopená životní lekce. Chtějte vidět či jinak vnímat souvislost, která vytvořila potíže neboť se jedná o dozvuk či přímý vhled toho.

Buďte trpěliví! Ne vše, co se jeví na povrchu jako nepříjemné, je špatně. I negativní projevy mají smysl, není však třeba v nich setrvávat.

Buďte kreativní ve svých postojích a reakcích.

Jak probíhá služba?

Někdy stačí léčivá konzultace, kde přicházíme na klíče vedoucí k uzdravení situace a potíží.

Léčivá tělesná terapie se odehrává v leže dotekem přes oblečení v tichu nebo při slovním doprovodu.

Proces přes tělo umožňuje jít do hlubších struktur a podvědomí. Při doteku se snáze odhalí a rozpustí blokády mimo dosah mysli.

Hlubší proces v jemných strukturách bývá náročný pro obě strany, nemusíte mít však obavy! Nitro vyšle jen to, co jsme schopni společně zvládnout.

Negativní či pozitivní, jsou jen póly téže energie.

PO návštěvě

Odbržíte doporučení, jak dál o sebe pečovat. Udržujte kontakt se sebou tím, že si věnujete několik minut času denně výhradně pro sebe!

Už během ošetření se dozvíme, v čem je nutné pokračovat, aby stav klidu, léčení a uvolnění přetrval.

Pobývejte v přírodě, zvolněte životní tempo, přijímejte dostatek tekutin, zvláště čisté vody, odlehčete jídelníček, vnímejte, co říkáte a co v komunikaci přijímáte od ostatních lidí.

V praxi běžně učím klienty uvolňovat mentální i energetický balast pomocí dechových a fyzických cvičení.

Více info o cvičeních naleznete v souboru CVIČENÍ.

Vyvarujte se bezprostředně po terapii větší společnosti a konfliktům či jakékoliv zátěži.

Jak budu vědět, kdy je vhodné přijít znovu?

Jelikož proces probíhá na více úrovních, je potřeba dát organismu a systému čas na regeneraci a nechat vše tzv. dosednout.

Ze zkušeností objednávám klienty nejdříve za 3 týdny až měsíc. Ve výjimečných případech dříve.

Systém těla potřebuje nejdříve ověřit, co je jinak, na nové nastavení si zvyknout, a pak se v tom naučit fungovat. Ze starého zvyku si brzy utvoříte nový návyk. Zde doporučuji udělat si na sebe čas, ve kterém zjistíte, co je pro vás důležité. Stává se, že odstraníme staré vzorce. Když v systému najednou chybí vyjetá kolej, musí si vytvořit novou.

Udělejte si čas pobývat v tichu sebe, ať se můžete plně regenerovat.

HOJIVÉ PROCESY POTŘEBUJÍ ČAS na péči o sebe, každodenní psychohygienu.

Dělejte, co vás baví. V klidu existují možnosti, jak zpříjemnit období než se tělo i psychika pomocí moudré vnitřní inteligence vyladí.

S LÁSKOU A V LÁSCE SE ŽIJE LÍP!

Pohodovou cestu ke zdraví a vitalitě v psychické harmonii, přeje OK 2024

Žijte svobodně a lehce, chce to na sebe netlačit, více pozorovat a naslouchat.