MEDITAČNÍ PUTOVÁNÍ

CO ne-LZE OČEKÁVAT OD MEDITAČNÍHO PUTOVÁNÍ?

Není důležité kolik toho ujdeme, nýbrž co prožijeme a jaké stopy to v nás zanechá.

Jedeme v soukromé skupině, která nepodléhá běžným předpisům a pravidlům CK. Jedno-Dušeji se domluvíme na případných změnách, které vedou k optimalizaci pobytu skupiny jako celku. Informace ohledně místa, historie a kultury obdržíte pro přehled.

Počasí je v horách proměnlivé, harmonogram cesty se řídí počasím a polem místa, které vnímá naše záměry, aby se mohly naplnit. Říká se, že není špatné počasí, nýbrž ne-dostatečně vybavený turista.

Pravidelný čas oběda nebo večeře, na který jste zvyklí, nelze garantovat.

Během putování si předáme praktická cvičení pro každý den na harmonizaci sebe. Zde jdeme do hloubky, prostředí k tomu napomáhá velmi laskavým způsobem. Pokud bude zájem, prostor a čas, uskutečníme konstelaci.

Zabývám se léčitelstvím a propojování se Zdroji, k čemuž obdržíte většinu informací a k tomu praktické vedení. Prostor Matky Země v horách a blízkost Ducha je léčivá medicína.

Co si představit pod názvem MEDITAČNÍ PUTOVÁNÍ?

Jde o meditaci v pohybu, to znamená:

rozšířit své vnímání a vědomí,

prohloubit DECH,

vnímat prostor a sebe v něm, všímat si interakcí s přírodou.

Dovolit si zmírnit náročnost na tempo, výkon a čas. Uvolni se a jdi. Stejnou stezku například namísto 2 hodin půjdeme 3 hodiny, ale dosáhneme víc. Turistické trasy volíme pro lehce a středně trénované.

Harmonogram:

Každé ráno obdržíte instrukce na cestu. Rozdýcháme se, naučíte se energetická antistresová cvičení pro každodenní praxi, po snídani vyrazíme volným tempem.

Návrat v odpoledních hodinách před večeří.

Po cestě nám příroda nadělí dostatek milých překvapení, které doma nebo ve městě nezažijeme a některá vytvoříme v kreativních konstelacích.

Události posledních let měly svůj význam na osobní, rodinné i celospolečenské úrovni. Důležité bylo, abychom nakoukli pod pokličku toho, co se děje, nevěřili všemu, co se děje na povrchu. Ocitli jsme se v kleštích omezení, abychom zatoužili po větší svobodě. Dostávalo se k nám spousta rozporuplných informací, abychom chtěli hledat pravdu. Strach, pocity marnosti, frustrace či zlosti se snad nevyhnuli nikomu. Ba ani těm, kteří již dosáhli úctyhodné spirituální úrovně. Učilo nás to vnímat sebe, setrvávat u sebe za každých okolností a už neutíkat od osobních, partnerských a rodinných či společenských témat. Prostě jsme to museli řešit a projít vším, co bychom za okolností nabízejících rozptýlení obešli či ignorovali.

Dle dosažené úrovně poznání a praxe máme všichni schopnost uvádět sebe i vztahy do rovnováhy různými způsoby. Za tímto účelem vytvářím léčivé kruhy, nejraději v přírodě. Naučíte se mnoho praktických cvičení různého typu pro každodenní používání. K harmonizaci tělesných systémů dochází spontánně pobytem v přírodě. Naučíte se jednoduché techniky pro očištění od mentálních a energetických balastů.

Cvičení a ztišení vám pomůže:

Zmírnit dopad negativních proslovů a postojů, utišíte či vyměníte myšlenky a emoce.

Optimálně se naučíte vnímat situace, vzít si z nich to nejlepší moudré a praktické na cestu dál.

Usměrníte tok energie v poli těla, naladíte vědomí, vyčistíte tělesné kanály.

Každý rituál či cvičení, které uděláte sami pro sebe, vytváří novou zkušenost a prohlubuje již získanou.

Ve skupině je větší síla, podpora, interakce a legrace. Setkají se lidé s podobnými tématy a záměry, dochází k obohacujícím interakcím. Pravidelným praktikováním toho, co jste během pobytu získali, udržíte naladění v každodenním životě na vlně spokojenosti.

Z chaosu do pravidelného rytmu z disharmonie do harmonie, z roztříštěnosti do celistvosti.

"Důvěřujte procesu od srdce k srdci, ze Zdroje ke Zdroji"
OK 2022