Terapie jako rituál

pro SKUPINOVÉ MEDITAČNÍ PUTOVÁNÍ A SETKÁNÍ

TERAPIE jako rituál vychází z učení a přístupu mistra Sokrates, který se stal zakladatelem lékařské vědy. Jehož myšlenka: „Tělo je obalem Duše“ napovídá, že pokud chceme uzdravit tělo, je potřeba podniknout uzdravující proces vedoucí k Duši.

Proč jsem se rozhodla umožnit léčení formou rituálu? K tomu mě přivedla další myšlenka lékaře Deepak Chopra: „Tělo není věc, je to proces.“

„Chceme-li opravit hmotu, musíme změnit vibrace. Stav v mysli, emoční zátěže v těle, úroveň vědomí tvoří příčiny nerovnováhy, jak se cítíme a prožíváme sebe a svět kolem.“ Oldřiška Kališová

Předpoklady úspěšného procesu:

Spolupráce – důvěra v proces i sílu přírody.

Otevřená komunikace (ochota jít do „13. komnaty“): přiznat si i ne-příjemnou „pravdu“ o sobě, světě, Bohu – Duchu.

Dovolit si víc: vyjít ze zvyku, vnímat více úrovní sebe, opustit mysl a přejít skrze srdce do prostoru Vědomí Vůle a připravenost.

PROCES obsahuje 4 fáze

1. přípravná fáze:

očista energetického pole a mentálního balastu

odstranění překážek z podvědomí

propojení s přítomností sebe, otevření se procesu

2. léčebná fáze:

vyladění biorytmů a vědomí na vyšší frekvenci

léčení a propouštění blokujících paměťových stop

prosvětlení, projasnění

3. poznávací a uvědomovací fáze:

Jakmile se člověk vnímá více spojen sám se sebou, přichází informace z nitra těla (intuice), porozumí sobě i podstatě toho, co se v jeho životě odehrávalo, Proč – co bylo a je záměrem, kam potřebuje nasměrovat.

4. závěrečná fáze:

harmonizace

ukotvení ve fyzickém těle a realitě

doporučení a pomůcky na cestu běžným životem

Léčivý rituál: má svoji posloupnost, kterou nelze uspěchat.

doplňkové aktivity:

Intuitivní diagnostický rozbor – kresba pomáhá člověku lépe se orientovat v sobě, vztazích, situacích. Uvidět to v nadhledu, uvědomit si, o co v situacích jde, kde potřebujeme ustoupit nebo co do nich přinášíme. Co nám lidé a situace ukazují? Pomocí kresby často přijdeme „věci na kloub“.

Přikládání rukou na tělo, tlakové působení a jemné tahy při práci s tělem dovolují hlouběji pracovat s fasciemi a meridiány, nervovými drahami, umožňují vnímat sebe v těle a energii, méně zapojovat mentál. Podporuje uvolnění blokád, které způsobují fyzické a psychické nepohodlí, otevírá v těle brány a kanály.

Očista v solném kruhu (sůl stahuje negativní energii) Očista kouřem vykuřovacím svazkem (uvolňuje nežádoucí energie z aurického pole a jiný balast, ladí Ducha člověka na proces).

Zvuková terapie ladičkou Sollfegio frekvence 528 Hz (ladí rytmus srdce a těla, uvolňuje zátěže).

Fyzická energetická a dechová cvičení.

Záměr:

Uvědomění a léčení

Harmonizace těla a klid

Uvolnění a posílení životní energie

Napojení na sebevědomí a potenciál Duše

Vystředění a uzemnění

+420 604 383 073

OK 2022